Questo sito utilizza cookie per le proprie funzionalità e per mostrare servizi in linea con le tue preferenze. Continuando a navigare si considera accettato il loro utilizzo. Per non vedere più questo messaggio clicca sulla X.
Messaggi Don Orione
thumb
Autore: Peter Nguyen Van Tai

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC tiếp
các Tiểu Muội Thừa Sai bác ái
do Chân Phước Don Orione sáng lập

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC tiếp các Tiểu Muội Thừa Sai bác ái do Chân Phước Don Orione sáng lập.

Vatican - 15.05.99 - Sáng thứ Bẩy, 15/05/99, ÐTC đã tiếp các Tiểu Muội thừa sai bác ái (Piccole Suore Missionarie della Carità) đang tham dự Tổng Công Hội của dòng tại Roma; Dòng các chị đã do Chân Phước Don Orione sáng lập.

Nhắc lại lời Chân Phước Don Orione thường nói: "Khó nghèo, bé nhỏ và khiêm tốn, để chị em có thể chia sẻ cách hữu hiệu địa vị của những người bị loại ngoài lề xã hội", ÐTC nói tiếp như sau: Vì thế chị em hãy chuẩn bị và huấn luyện mình để đáp lại cách tương xứng những thách đố thiêng liêng và xã hội của thời đại chúng ta". Nhắc lại gương sáng của Chân Phước Don Orione, vị sáng lập Tu Hội, ÐTC khuyên: "Chị em hãy trung thành với Chúa Kitô theo bước chân của Don Orione. Chúa Kitô hãy trở thành trung tâm của tâm hồn chị em và của mọi chương trình của chị em về những sự tốt lành. Như vậy chị em sẽ là những vị thừa sai của Tin Mừng Ðức Ái, bất cứ chị em ở đâu và sẽ lan tỏa chung quanh mình mùi thơm của lòng thương xót Thiên Chúa".

ÐTC giải thích thêm: Tiểu Muội thừa sai bác ái có nghĩa là "các tông đồ của Thiên Chúa, Ðấng là Tình Yêu". Ðể trở nên như vậy theo đúng nghĩa, trước thềm của Ngàn Năm thứ ba, các Nữ Tu phải luôn luôn hiệp nhất chặt chẽ hơn với Thiên Chúa và với nhau. Hãy cộng tác liên lỉ với các "Nam Tử của Chúa Quan Phòng", dòng Nam do Don Orione sáng lập, hãy mở rộng cửa hơn đón nhận các người giáo dân và hòa mình cách liên lỉ và có qui củ trong các Giáo Hội địa phương. ÐTC kết thúc: "Tất cả những điều này sẽ làm cho các Tiểu Muội thừa sai trở nên thừa sai hơn, với việc dành ưu tiên cho các người nghèo, trong ước muốn đưa họ đến gặp Chúa Kitô".

Tổng Công Hội khởi sự từ ngày 12 tháng 4/1999 vừa qua, với một tuần tình tâm. Ðề tài của Tổng Công Hội lần này là: "Hãy đi vào trong Chúa Kitô để tiến đến một sự hiệp nhất mới về đời sống, để làm cho Tu Viện trở nên truyền giáo hơn nữa".

Dòng Tiểu Muội thừa sai bác ái, do Chân Phước Don Orione sáng lập năm 1915, khác với các Nữ Tu Thừa Sai Bác Ái, do Mẹ Têrêsa sáng lập vào năm 1950. Tu Hội do Don Orione sáng lập chuyên về việc Tông Ðồ bên cạnh các người nghèo khổ và các người bị loại ngoài lề xã hội; nhưng công việc chính yếu của các Nũ Tu là sống trước Nhà Tạm, nơi đây các Nữ Tu múc kín tình yêu Thiên Chúa để đem tình yêu này đến cho nhân loại. "Con đường tu đức gồm tóm lại trong việc: Chiêm niệm và phục vụ, theo đúng tinh thần của Ðấng sáng lập. Dòng các Tiểu Muội Thừa Sai Bác Ái có khoảng 900 Nữ Tu, sống rải rắc tại 120 nhà và hoạt động Tông Ðồ tại ba Châu khác nhau.

Lascia un commento
Code Image - Please contact webmaster if you have problems seeing this image code  Refresh Ricarica immagine

Salva il commento