Questo sito utilizza cookie per le proprie funzionalità e per mostrare servizi in linea con le tue preferenze. Continuando a navigare si considera accettato il loro utilizzo. Per non vedere più questo messaggio clicca sulla X.
Messaggi Don Orione
thumb
Autore: Flavio Peloso

Dwa miejsca kultu maryjnego na Monte Mario, jednym z najwyższych wzniesień Rzymu, odwiedził 24 czerwca Papież. Spotkał się tam równocześnie z dwiema wspólnotami zakonnymi. Najpierw udał się do ośrodka księży orionistów, gdzie poświęcił ustawioną na nowo figurę Matki Bożej, odrestaurowaną po tym, jak w październiku ub. r. przewrócił ją gwałtowny wiatr. Górująca nad Rzymem olbrzymia figura Matki Bożej ze złoconego brązu ma 9 m wysokości i wznosi się na 19-metrowym piedestale. Rzymianie określanają ją jednak zdrobniale i niemal pieszczotliwie słowem „Madonnina”. Jest dziełem żyda Arrigo Minerbiego, który był ukrywany podczas wojny przez orionistów.

Papieskie zawierzenie Wiecznego Miasta Maryi,
poświęcenie figury "Madonniny" na Monte Mario

Na Monte Mario Ojciec Święty przypomniał, że umieszczona tam w 1953 r. figura była wypełnieniem ślubowania złożonego podczas wojny przez rzymian z inicjatywy rzymskich orionistów, którą poparło ponad milion mieszkańców miasta. Podjął ją Pius XII. Ślubowanie złożono 4 czerwca 1944 r. Tego samego dnia Rzym został wyzwolony bez zniszczeń – przypomniał Benedykt XVI. Zachęcił rzymian do odnowienia zawierzenia Maryi. Nawiązał przy tym do symbolicznego znaczenia, jakie ma Jej figura górująca nad miastem.

„Niech Maryja, Matka Boga i nasza, będzie zawsze u szczytu waszych myśli i uczuć – modlił się Ojciec Święty. – Niech będzie pewną przewodniczką waszej woli i wspiera wasze kroki. Niech zachęca do naśladowania Jezusa Chrystusa. Niech «Madonnina» – jak lubią Ją nazywać rzymianie – patrząc z wysoka na miejsca życia rodzinnego, społecznego i religijnego Rzymu strzeże rodzin, wzbudza dobre postanowienia i pragnienie nieba. «Patrzeć ku niebu, modlić się, a potem ruszać z odwagą do pracy. Zdrowaś Maryjo i ruszajmy!» – zachęcał św. Alojzy Orione. Składając ślubowanie Maryi, rzymianie nie tylko obiecali modlitwę i kult, ale zaangażowali się w dzieła miłosierdzia. Ze swej strony orioniści w tym ośrodku na Monte Mario wcześniej jeszcze, niż budową figury, zajęli się opieką nad kalekimi i osieroconymi dziećmi. Program św. Alojzego Orione «Tylko miłość zbawi świat» konkretyzował się tu w znaczący sposób. Stał się znakiem nadziei dla Rzymu wraz z figurą Maryi wzniesioną na wzgórzu” – powiedział Benedykt XVI.

Papież nawiązał do słów założyciela orionistów «Tylko miłość zbawi świat», które były też hasłem niedawnej kapituły generalnej tego zgromadzenia. Podkreślił głęboki związek chrześcijańskich dzieł miłosierdzia z wiarą i nadzieją. Mają być świadectwem opatrznościowej miłości Boga, opartym na autentycznym życiu duchowym.

Na uroczystości obok przedstawicieli Kościoła, w tym orionistów z ich generałem ks. Flavio Peloso i uczestnikami zakończonej właśnie kapituły generalnej, były też obecne rzymskie władze samorządowe z burmistrzem Wiecznego Miasta Giannim Alemanno i przewodniczącą regionu Lacjum Renatą Polverini.

 

 

Lascia un commento
Code Image - Please contact webmaster if you have problems seeing this image code  Refresh Ricarica immagine

Salva il commento